Međuresornog pravilnika br. 422 od 3. ožujka 2010.

0

Ministarstvo zdravstva (MS), putem Tajništva za upravljanje radom i obrazovanjem u zdravstvu (SGTES), u korištenju nadležnosti definiranih u čl. 44. i 45. Dekreta br. 9.795 od 17. svibnja 2019. i uzimajući u obzir odredbe Zakona br. 8.080 od 19. rujna 1990.;

  • Dekreta br. 7.508 od 28. lipnja 2011.; Međuministarski pravilnik br. 421 od 3. ožujka 2010.;
  • Pravilnika o konsolidaciji br. 02 od 28. rujna 2017., Dodatak XL;
  • Međuresornog pravilnika br. 1.127 od 4. kolovoza 2015.;

Pravilnik br. 1.858 od 28. srpnja 2020.; i Odredba o konsolidaciji br. 1 od 4. ožujka 2021. poziva općinska, državna i okružna zdravstvena odjela i neprofitne javne ili privatne visokoškolske ustanove (HEI) da podnesu projekte, s ciljem njihovog odabira, za sudjelovanje u Obrazovnom programu kroz Rad za zdravlje (PET-Saúde: Gestão e Assistência-2022/2023), kako je propisano ovom javnom objavom.

PRETHODNE ODREDBE

Odabir će se voditi ovom javnom objavom i njenim prilozima, koji će biti dostupni na virtualnoj adresi www.gov.br/saude/pet-saude, kao i propisima navedenim u preambuli:

  • DODATAK I – Trajanje obveze
  • DODATAK II – Instrument za procjenu

 Program obrazovanja radom za zdravlje (PET-Saúde), koji je u svom 10. izdanju, uključivat će projekte koji predlažu razvoj:

Obrazovne akcije kroz rad za zdravlje usmjerene na jačanje procesa integracije nastave, usluga i zajednice na artikuliran način između Jedinstvenog zdravstvenog sustava (SUS) i institucija visokog obrazovanja (IES), kako bi se promicala priprema budućih zdravstvenih stručnjaka za zajedničko djelovanje u osovinama vezanim uz zdravstveni menadžment i zdravstvenu skrb;

  • Radnje upravljanja i pomoći na svim razinama zdravstvene skrbi, razmatrajući njihovu integraciju kako bi se kvalificirali stručnjaci i dobili učinkovitiji odgovori.
  • Fokus aktivnosti trebao bi biti na inicijativama koje mogu promicati strategije zdravstvenog osposobljavanja i koje su sposobne razviti stručne prakse za timski rad, s naglaskom na akcije zdravstvenog obrazovanja usmjerene na trenutne kontekste i potrebe SUS-a; i

Promjene kurikuluma usklađene sa Smjernicama nacionalnog kurikuluma

Za sve preddiplomske kolegije iz područja zdravstva koje priznaje Ministarstvo obrazovanja (MEC), s obzirom na aspekte kvalifikacije ljudskih potencijala u zdravstvu u skladu s trenutnim potrebama, uz naglasak na procesu integracije nastave, usluga i zajednice, sa strategijama usklađenim s integracijom između učenika, stručnjaka i zajednica radi poboljšanja upravljanja zdravljem i zdravstvene skrbi.

  • Promjene kurikuluma usklađene sa Smjernicama nacionalnog kurikulumaProjekti moraju sadržavati skup aktivnosti s prijedlozima koji pogoduju procesu integracije nastave, usluga i zajednice, kao i inicijative za razvoj nastave i učiteljstva, u skladu s osima utvrđenim u ovom javnom pozivu.
  • Projekti bi trebali djelovati kao točke promicanja i organizacije aktivnosti integracije nastave, usluga i zajednice na teritoriju, s ciljem artikuliranja njihovih aktivnosti s onima drugih projekata koji pridonose jačanju promjena u obuci učenika, u skladu sa složenim potrebama potrebnim za SUS.

Sizričitim fokusom na aktivnosti koje promiču rezultate za pripremu budućih stručnjaka, kao i za promicanje zdravlja, za prevenciju rizika i bolesti te za rehabilitaciju zdravstvenih problema, kako bi se stvoriti mogućnosti za inicijative osposobljavanja usmjerene na akcije usmjerene na osi, iz točke 3. ove javne obavijesti.

Komentiraj

Unesite svoj komentar!
Ovdje unesite svoje ime